GDPR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. (2016. április 16) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete követelményeinek teljesítésével kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket a személyes adataik kezelésére vonatkozó szabályokról és az ezzel kapcsolatos jogaikról.

Az alábbi szabályok 2018. május 25-től hatályosak:

1. A személyes adatok kezelője PIONART Grzegorz Sztobryn, székhelye: Zabrze, ul. Gen. Bora – Komorowskiego 18, adószáma (NIP): 648-249-99-39.

2. Az Adatkezelő az Önök által átadott, illetve az adatbázis általánosan hozzáférhető információkkal való bővítéséből adódó adatokat kezeli, azokat a jogosult munkatársak használják (dolgozzák) fel.

3. Személyes adatok kezelése a gazdasági tevékenységgel és az üzleti együttműködéssel kapcsolatban, illetve marketing céljából történik, mint pl. hírlevelek és kereskedelmi ajánlatok küldése, valamint egyéb szükséges tevékenységek végzése, pl. számvitel és adóügyi elszámolások. 

4. Szükség esetén az adatok tovább adhatók kizárólag az Adatkezelővel együttműködő szervezetek részére a rájuk bízott megrendelések és szolgáltatások teljesítése céljából, pl. számviteli irodáknak, futároknak, szállító cégeknek, bankoknak, biztosítóknak, jogi irodáknak annak érdekében, hogy a szolgáltatásaikat teljesíthessék.

5. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az Önök személyes adatait a cég jogos érdekeinek teljesítéséhez szükséges időn keresztül tárolják.

6. Az elektronikus formában meglévő adatokat megfelelő védelemmel rendelkező számítógépes rendszerekben kezelik, ami garanciát nyújt az illetéktelen személyek általi hozzáférés elleni teljes védelemre, papíralapú dokumentumok pedig zárt szekrényekben és olyan helyiségekben kerülnek tárolásra, ahol az illetéktelen személyek hozzáférése korlátozott.

7. Az Önök személyes adatai nem kerülnek felhasználásra az automatizált döntéshozatal során, beleértve a profilozást.

8. Az adatokat nem adják át harmadik államokba és nemzetközi szervezetek részére.

9. Önnek jogában áll a saját személyes adataiba betekinteni, helyesbítését, törlését vagy feldolgozásának korlátozását kérni, a feldolgozás módja ellen tiltakozni, a hozzájárulását visszavonni és az adatokat átvinni.

10. Az adatkezelésre vonatkozó reklamációt és panaszt elektronikus úton kell bejelenteni az alábbi e-mail címre: iod@pionart.pl.

11. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése tekintetében való jogsértés esetén Ön jogosult a felügyeleti szerv, azaz az Adatvédelmi Hivatal Elnöke – www.uodo.gov.pl - felé panasszal élni.